Sähkötyöturvallisuus

Kätevin ja helpoin tapa suorittaa Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on tehdä kurssi netissä. Verkko-opetus antaa mahdollisuuden suorittaa kurssi ajasta ja paikasta riippumatta. eLearning on myös todettu luokkahuoneopetusta tehokkaammaksi tavaksi oppia, joten jo sekin on hyvä perustelu unohtaa perinteiset luokkahuonekoulutukset ja siirtyä verkko-opetuksen maailmaan. 

Kokeile maksutonta verkk-opetusta (tulossa)

Sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus tulee antaa jokaiselle joka tekee töitä sähköalalla. Myös työnjohdolle sekä asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Yleinen sähkötyöturvallisuus -koulutus on uusittava vähintään viiden vuoden välein. Työnantajana on hyvä pitää esimerkiksi listaa omien työntekijöiden sähkötyöturvallisuuskoulutuksista. 

Lue lisää aiheesta esimerkiksi tut.fi josta löydät tietoa koulutuksen sisällöstä. 

Mitä sähkötyöturvallisuus (SFS 6002) sisältää?

Koulutuksessa käsitellään yleisesti ainakin seuraavat aiheet

  • Sähkön aiheuttamat vaarat
  • Sähkön aiheuttamat tapaturmat 
  • Sähkötyöturvallisuuteen liittyvien keskeisten säädösten ja SFS 6002:n sisällöt.