Ajokortin Teoriakoe

Ajokortin teoriakoe tulee suorittaa kuljettajatutkinnossa. Autokoulun teoriakoe sisältää korttiluokasta riippuen erityyppisiä tehtäviä. Teoriakokeessa kysytään liikennesääntöihin liittyviä kysymyksiä yleensä monivalinta tai liikennetilanne muodossa. Suomessa B Teoriakokeen suorittaa vuosittain yli 60 000 henkilöä. Teoriakokeen voi joutua suorittamaan myös siitä syystä jos menettää ajo-oikeuden esimerkiksi liikennerikkomuksien vuoksi.

Autokoulun teoriakoe

  • Monivalintatehtäviä
  • Liikennetilannetehtäviä
  • Aikarajoitus yleensä 30min
  • Voi suorittaa myös englanniksi tai ruotsiksi
  • Mahdollista suorittaa suullisesti
  • Suorituspaikkana on Trafin yhteistyökumppanin toimipisteet ympäri maata (Ajovarma)

Ajokortti opetusluvalla

Ajokortin voi hankkia myös opetusluvalla. Opetusluvan myöntää Trafi ja vaatimuksena on suorittaa opettajan teoriakoe. Tähän voi kuitenkin tulla muutoksia vuoden 2018 aikana. Opetusluvalla opettamiseen löytyy useita sähköisiä materiaalipaketteja. Opetuslupa materiaali kannattaa hankkia etukäteen ennen teoriakokeeseen menemistä.

Trafin tilastojen mukaan opetusluvalla oppineet pärjäävät teoriakokeessa yhtä hyvin kuin autokouluopetuksessa. Vuonna 2017 / 11 opetusluvalla ajokortin hankkineet miehet pärjäsivät teoriakokeessa jopa paremmin kuin autokoulussa koulutuksen saaneet. Vuonna 2017 (tammi-marraskuu) B-kortin teoriakokeessa kävi yhteensä 12 259 henkilöä jotka olivat saaneet koulutuksen opetusluvalla, tämä on yli 18% kokonaismäärästä. Kasvua vuoteen 2016 nähden oli opetusluvan hyväksi noin 13%.

Opetuslupa materiaali

Opetusluvalla opettaminen vaatii malttia ja aikaa. Netistä löytyy useita oppimispaketteja opetusluvalla opettamiseen. Kokeile joitain näistä ja pääset paremmin perille opetusluvan eri vaiheista sekä saat apua teoriaopetukseen.